Těhotenské, kojicí polštáře Matýsek, zklidňující pelíšky pro miminka a jejich atestace.

Certifikát Česká a zaručená kvalita

Těhotenské a kojicí polštáře Matýsek, získaly ocenění Česká a zaručená kvalita. Toto ocenění je zárukou kvalitních výrobků, které pro Vás vyrábíme. Polštáře šijeme v západních Čechách a používáme pouze atestované, kvalitní a bezpečné materiály.

Osvědčení TZÚ

Těhotenské, kojicí polštáře Matýsek a zklidňující pelíšky pro miminka, jsou atestované v TZÚ a jako jediné jsou atestované v České republice pro děti do 3 let.

Výrobky vyhovují požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č.84/2001 Sb., v platném znění, o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Těhotenské a kojicí polštář Matýsek jsou zdravotně nezávadné a jsou tedy vhodné pro děti do tří let.

Certifikát Známka QZ - JE ZÁRUKOU PROFESIONALITY

Známka QZ na textilních, oděvních nebo kožedělných výrobcích zaručuje zákazníkům kvalitu. Výrobky takto označené odpovídají platným právním i technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné, najdete na nich veškeré informace o údržbě výrobku a máte jistotu, že případná reklamace proběhne bez průtahů výměnou zboží anebo vrácením peněz.

Známka QZ zaručuje správné označení výrobku symboly údržby. Známka slouží především k snadné orientaci zákazníka na trhu a chce mu pomoci rychle nalézt kvalitní zboží.

Známka QZ je zárukou profesionality a dobré pověsti jejího uživatele a zviditelňuje poctivé výrobce, obchodníky i podnikatele, jejichž cílem je spokojený zákazník s důvěrou ve výrobky i služby s označením QZ.

Známku QZ může užívat každý výrobce, obchodník i provozovatel služeb, pokud se zaváže k plnění příslušných technických podmínek kvality pro výrobce a solidností a dodržováním technologických postupů pro prodejce a provozovatele služeb.

Ochranná známka „QZ - Zaručená kvalita" je zapsána v registru ÚPV dne 28.12.1998 pod číslem spisu 214 683.

Certifikáty použitých materiálů

Leave a comment