Vícečetná těhotenství

Vícečetná těhotenství nastávají tehdy, pokud se současně vyvine více plodů v jedné děloze. Tento stav se běžně vyskytuje u ostatních savců, u lidí je však považován za poměrně nestandardní.

Jak k tomu dochází?

U dvojčat platí, že se buď narodily jako jednovaječná, nebo dvouvaječná. V prvním případě došlo k rozdělení jednoho rýhujícího se vajíčka (oplozeného jednou spermií) na dva shluky buněk. Ty pak daly vzniknout dvěma jedincům. V případě dvouvaječných dvojčat se každé miminko vyvinulo z jednoho vajíčka, které bylo předtím oplodněno jednou spermií. Obdobná situace nastává u trojčat a dalších vícerčat, kdy se často oba jevy kombinují.

Výjimky nebo běžná záležitost?

Vícerčata se nyní rodí s pravděpodobností kolem 2 % a samozřejmě platí, že nejvíce se rodí dvojčat. Naopak čím více dětí připadá na jeden porod, tím nižší frekvence takových porodů. A jaký je vlastně maximální počet miminek, která se najednou narodit? Jedná-li se o přirozené početí, udává se osm. Pokud ale žena podstoupila umělé oplodnění, pak jich může být dokonce ještě více.

Četnost vícečetných porodů navyšuje v průběhu posledních desetiletí právě asistovaná reprodukce. Vzhledem k náročnosti celého procesu se většinou žena rovnou vystaví hormonální stimulaci, která způsobí hromadné dozrávání vajíček. Cílem je totiž zvýšení šance, že se alespoň jedno vajíčko „uchytí“. Často se ale stane, že se podaří oplodnit více vajíček najednou, což má za následek právě přítomnost více embryí a později i plodů, které se současně vyvíjejí v děloze.

Rizika

Mezi nejčastější rizika patří úmrtí jednoho či více plodů, předčasný porod (opět s vyšším rizikem úmrtí), nízká porodní hmotnost, vývojové vady atd. Dalším nebezpečím je asymetrický růst miminek v bříšku, ale i zhoršení celkového zdravotního stavu matky.

Doporučení: Všechny budoucí maminky, u kterých se odhalí přítomnost více plodů, jsou více hlídány a jejich těhotenství je považováno za rizikové. Zrovna tak se doktoři mnohem častěji rozhodnou pro císařský řez.

Leave a comment